Leave Your Message
Hebei New Energy Car Trading Co., Ltd.

Hebei New Energy Car Trading Co., Ltd.

“Hebei New Energy Car Trading Co., Ltd.” awtoulag satuwy, ikinji el awtoulag satuwy, awtoulag bölekleriniň lomaý we bölek satuwy, şeýle hem täze energiýa ulaglarynyň satuwy, önümçilik we synag enjamlary satuwy, elektrik alyş-çalyş desgasy boýunça ýöriteleşdirilen köpugurly hil kompaniýasydyr. satuw, awtoulag elektrik esbaplary we tramwaý satuwy.

Koprak oka

ÖNÜMLER KLASSIFIKASI .ASY Kategoriýa

Volkswagen

KOREBIR

Byd Song plus

KOREBIR

Gyzyl baýdak E-QM5

KOREBIR

Gyzgyn önümler önümleri

01

ÖSÜŞ TARYHY kompaniýasy

Kynçylyklara garamazdan, müşderilerimiz üçin özümizden ýokary bolmaga çalyşýarys.

Taryh-img

“Hebei New Energy Car Trading Co., Ltd.” awtoulag satuwy, ulanylan awtoulag satuwy, awtoulag bölekleriniň lomaý we bölek satuwy, şeýle hem täze energiýa ulaglarynyň satuwy, önümçilik we synag enjamlary satuwy bilen meşgullanýan köpugurly hil kompaniýasydyr. Kompaniýa awtoulag satuwy pudagynda on ýyldan gowrak tejribe toplady, köp sanly awtoulag markalaryny we kanal çeşmelerini toplady we iri awtoulag markalary bilen örän çuňňur hyzmatdaşlyga eýe. Olaryň arasynda BYD elektrik ulaglary, “Geely Automobile”, “Volkswagen”, “Changan Automobile”, “Red Flag Automobile”, “Wuling Automobile”, “Haval” we beýleki markalar ýurduň hemme ýerinde gowy satylýar. Ulag hem zerurlyklaryna görä düzülip bilner we bahasy hökman amatly. Güýçli maliýe güýji bolan bir kompaniýa hökmünde önümlerimiziň dünýä eksport edilmegi üçin berk binýat goýduk. Biziň islegleriňizi kanagatlandyrmaga we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmäge taýyn ýokary hilli gözegçilik we ünsli müşderi hyzmatyna bagyşlanan ýokary höwesli we tejribeli toparymyz bar.

KOMPANI .A
ÜSTÜNLIKLER

Güýçli maliýe güýji bolan bir kompaniýa hökmünde önümlerimiziň dünýä eksport edilmegi üçin berk binýat goýdy.
Bizde berk hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna, güýçli we tejribeli toparymyz bar, islegleriňizi kanagatlandyrmaga we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmäge taýyn.

lso9001

Çig malyň hili ökde

Professional satuw topary

Professional satuw topary

Güýçli hereket, tejribeli, çynlakaý we jogapkärli, islegleriňizi kanagatlandyrmak, kanagatlandyrmak üçin iň çalt wagtda.

Baý önümler

Baý önümler

Täze energiýa ulaglarynyň, ýangyç ulaglarynyň, ulanylan awtoulaglaryň, zarýad beriş enjamlarynyň we başgalaryň esasy satuwy Kompaniýanyň Hytaýda 10 ýyldan gowrak satuw tejribesi bar we köp sanly marka bilen çuňňur hyzmatdaşlygy bar we bahada düýpli artykmaçlyklary bar.

Güýçli maliýe güýji

Güýçli maliýe güýji

Kompaniýanyň güýçli maliýe güýji bar, ulanyjynyň köp satyn almagyny kanagatlandyryp biler, köpçülikleýin satyn alyş bahasy has ýokary.

Kämil hyzmat ulgamy

Kämil hyzmat ulgamy

24 sagat onlaýn hyzmat, geljekde hünär üstünlikleri, siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden hoş geldiňiz.

artykmaçlygy
hyzmatdaş-nyşan-1
hyzmatdaş-nyşan-2
partnýor-nyşan-3
partnýor-nyşan-4
partnýor-nyşan-5
partnýor-nyşan-6
partnýor-nyşan-7
01 02